Artikel Logistiek Vastgoed: LCF brengt regio naar verdere logistieke volwassenheid

10 mei 2021

Logistiek Cluster Flevoland staat met een uitgebreid artikel in Logistiek Vastgoed 2021. Logistiek Vastgoed is het platform over logistieke bedrijventerreinen, vastgoedprojecten en trends in logistiek vastgoed. Het artikel gaat in op hoe we als breed platform invulling geven aan de logistieke hotspot die we als regio zijn. Door samen de schouders eronder te zetten en op die manier de regio én elkaar te versterken.

“Als runner up kwam de regio Lelystad-Zeewolde-Almere het afgelopen jaar in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland terecht. Het gebied scoorde hoog op beschikbare ruimte: niet alleen in vierkante meters, maar ook op de arbeidsmarkt. Om voor de lange termijn deze positie als logistieke hotspot stevig te verankeren is samenwerking en kennisdeling tussen logistieke ondernemers, regionale onderwijsinstellingen en de gemeenten van cruciaal belang. Het Logistiek Cluster Flevoland, dat in oktober 2020 werd opgericht, voorziet hierin. Kwartiermakers Serge Hollander en Detmar Ypma trekken de kar en zien tot hun vreugde dat er flink wat animo is om samen de schouders eronder te zetten. En op die manier de regio én elkaar te versterken.”

Lees het volledige artikel via deze link Logistiek Vastgoed 2021.

Terug naar het overzicht