Programmalijnen

Veel partijen houden zich samen met de ondernemers bezig met de regionale groei van de sector, zowel vanuit het Onderwijs, (toegepast) Onderzoek, de Arbeidsmarktbemiddeling en uiteraard de gemeenten zelf op het gebied van acquisitie. Met het Logistiek Cluster Flevoland willen we de initiatieven bundelen als dé plek voor al je logistieke vragen.

Logistiek is met recht een Topsector en voorziet voor de komende jaren grote kansen en uitdagingen om als enabler (ook voor de andere Topsectoren) de duurzame economische groei verder te versterken.
Logistiek is per definitie gericht op samenwerken en de vragen waar de ondernemers mee worstelen vragen daar ook om.

 

Dit doen we met de volgende 4 programmalijnen:

  1. Opleiden & Arbeidsmarkt
  2. Innovatie & Business Development
  3. Infrastructuur
  4. Regionale Promotie / Logistieke Hotspot