Infrastructuur

Samen met TLN vraagt LCF aandacht voor de volgende knelpunten in Flevoland:

  1. N50 Kampen – Hattemerbroek
    TLN is blij dat het Rijk en de regio bereid zijn financieel bij te dragen aan de verbreding tussen Kampen en Kampen-Zuid. Volgens TLN moet het volledige stuk tussen Kampen en Hattemerbroek verbreed worden om écht toekomstbestendig te zijn. Hiermee wordt ook Flevoland goed ontsloten. 
  2. N302 – rotonde Harderhaven
    Deze rotonde is een groot knelpunt in de toegang naar Flevoland en de verbinding naar de A28. TLN is blij dat de provincie dit knelpunt op de agenda heeft staan en pleit er voor om dit zo snel mogelijk aan te pakken.
  3. N23 en de Baai van Eesteren
    TLN steunt de ambitie van de provincie om Noord- Holland en Flevoland beter met elkaar te verbinden via de N23 Houtribdijk (Lelystad-Enkhuizen). TLN is voorstander van verbreding van de dijk.