Regionale Promotie / Logistieke Hotspot

Om de logistieke sector in Flevoland zo divers mogelijk te maken wordt er actief geacquireerd op nieuwe logistieke ondernemers. Doel is om tot een keten van verladers tot 4pl’s te komen met benutting van alle modaliteiten.

De gemeenten Almere, Lelystad, Zeewolde en Provincie Flevoland werken nauw samen met Ontwikkelingsmaatschappij Horizon voor het optimale regionale investeringsklimaat. Hiervoor is enkele jaren geleden reeds de Logistieke Hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde opgericht door de betreffende gemeenten. Doel hiervan is landelijk sterker te staan door
regionaal samen te werken op regiopromotie. Flevoland biedt door de verschillende modaliteiten, grote kavels en nabij heid van Amsterdam alle kansen voor de sector!

Almere-Lelystad voor het eerst in top-3!

De logistieke hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde heeft dit jaar de derde plek behaald in de logistieke hotspot verkiezing van logistiek.nl. De Noord-Limburgse regio – die de verkiezing in het verleden diverse keren won – is afgezakt naar plaats 4. Een enorme opsteker voor de Flevolandse regio die vorig jaar ook al verraste met een vierde plaats. “Deze top-3 notering bevestigt de sterke strategische positie van Lelystad, samen met Almere en Zeewolde op logistiek gebied”, zegt Janneke Sparreboom, wethouder economische zaken van de gemeente Lelystad.

In deze programmalijn gaat LCF aan de slag met de volgende punten:

  • Voorlichting aan bedrijven op gebied van samenwerking in personeelsvraagstukken en opleiden.
  • Voorlichting aan potentiële medewerkers [ VO leerlingen, werklozen, zij instromers]
  • Promotie op beurzen, congressen voor de sector.
  • Verantwoordelijk voor een up to date website en andere communicatiekanalen.
  • Werving via advertenties, social media etc.